Forside  ReflexConsult grundlag  Præsentation af os  Referencer
 
  Referencer  
 


Læs her, hvad andre har fået ud af at samarbejde med ReflexConsult.

"Efter en periode, hvor jeg var nedtrykt og trak store veksler på vores parforhold, fik parterapi hos Marianne min mand og mig til at finde vores personlige ressourcer og genfinde kærligheden.

Parterapien fik skabt et nyt godt grundlag, som har holdt i mange år. Derfor har vi anbefalet Marianne til andre par, der også har fået rigtig god hjælp."

Vibeke Jensen
 

 
 


"Jeg er ansat som familiekonsulent i en Børn og Unge Rådgivning. Jeg har i en længere periode modtaget supervision / coaching af Marianne. Jeg havde stort udbytte af vores samtaler, da Marianne har praksiserfaring i den pædagogiske verden. Det betød at vi kunne komme til ”sagens kerne”, uden at jeg først skulle forklare, hvordan en familiekonsulent arbejder.

Jeg arbejder meget alene. Mine øvrige kollegaer er familiesagsbehandlere og familiepsykologer, og de har en anden indgangsvinkel til familierne. Udover at Marianne har superviseret / coachet mig, har jeg kunnet bruge hende som sparringspartner."

Familiekonsulent Anne Marie Kristensen 
 

 
 


”…..jeg ser altid frem til, at Marianne kommer på Herfølge Krisecenteret, hvor jeg er ansat  som pædagog. Jeg oplever, at vi i fællesskab løfter de tunge problemstillinger, der ligger i mit arbejdet. Marianne har en helhedsorienteret indgangsvinkel til de sager mine kollegaer og jeg bringer frem i supervisionen. Hun samler stumperne af vores spredte forståelser og indsatser og hjælper os til at blive i den professionelle relation med kvinder og børn, med et fælles fagligt fokus på den voldsramte kvindes individuelle ressourcer. Jeg går altid fra supervisionen med fornyet energi til at løse mine arbejdsopgaver…”

Christina Holst Larsen
 

 
 


"Jeg tog kontakt til Marianne i forbindelse med en krise i vores 11 årige søns liv. Han var træt af skolen og synes, at alting var dumt. Vi havde brug for hjælp til at se på, hvordan vi bedst kunne hjælpe ham. Da det var mig som mor, der havde det sværest og var mest bekymret, valgte jeg i samråd med Marianne og min mand, at starte i et terapiforløb, der har varet ½ år. Gennem vores samtaler blev det tydeligt for mig, hvordan min bekymring virkede selvforstærkende på vores søn og fastholdt ham i en negativ spiral. Jeg fik hjælp til at se på ham med nye øjne og til at tackle min egen bekymring. Mit forløb hos Marianne har betydet meget for mig og hele vores familie. De daglige problemer og bekymringer vi havde med at håndtere hans humør er nu minimeret i takt med at jeg har fået det bedre og har dermed været bedre i stand til at se på hans ressourcer og glæde, frem for at fokusere på problemerne. Mariannes arbejdsmetode og tilgang til mig har influeret positivt på hele familien og især vores søn, da vi hjemme kontinuerligt påvirker hinanden."

Lise Petersen
 
 


Kontakt os


Tilbud Familieterapi Parterapi Individuel terapi Krisesamtaler Genogram Netværksmøder Supervision Coaching Organisationsudvikling

Særlige tilbud
Billeder
Artikel