<


Forside  ReflexConsult grundlag  Præsentation af os  Referencer
 
  ReflexConsults grundlag  
 


Alle familier har ressourcer - og forældre ønsker som udgangspunkt det bedste for deres børn. Men i perioder kan der opstå så store problemer, at der er brug for professionel hjælp.

Alle i en familie er både en del af en helhed og et selvstændigt menneske med egne personlige oplevelser og erfaringer fra og med sin familie.

I parforhold opstår problemer især i perioder med særlige udfordringer for forholdet og kærligheden. Det kan være oplevelser udefra eller personlige oplevelser, der skaber problemerne. Og det kræver en konstruktiv forandringsproces at få indsigt i egne problemstillinger og øje på egne ressourcer - både i et parforhold og en familie.

ReflexConsult arbejder ud fra den systemiske og narrative grundforståelse, der fokuserer på relationer og samspilsmønstre - altså det, der sker og bliver gjort - og muligheder ud fra familiens eller personens egne ønsker til forandringer.

Der er med andre ord tale om et ressourcesøgende forløb, som indeholder metoder, der kan understøtte nye forståelser af familiehistorien - og nye handle- og samspilsmønstre (se også genogrammet).

Gennem et samtaleforløb bliver der skabt muligheder for og plads til at blive hørt, udfordret på gamle handlemønstre, få øje på egne mønstre og afprøvet nye måder at indgå i sociale og familiemæssige samspil på.

Det tillidsfulde og trygge samtalefællesskab med terapeuten understøtter den enkelte, parrets og familiens muligheder for at føle sig sikre nok til at udforske det alternative, prøve noget ukendt og skabe foretrukne forandringer.

 


Kontakt os


Tilbud Familieterapi Parterapi Individuel terapi Krisesamtaler Genogram Netværksmøder Supervision Coaching Organisationsudvikling

Særlige tilbud
Billeder
Artikel